5. Livros disponíveis na biblioteca

LIVROS EM JAPONÊS 

Foto: © FJSP

 

TAWADA, Yōko. Amerika: hido no dairiku. Tōkyo: Seidosha, 2006. 187 p.  

TAWADA, Yōko. Ana aki Efu no Hatsukoi Matsuri. Tōkyo: Bungei Shunju, 2018. 151 p.  

TAWADA, Yōko. Arufabetto no kizuguchi. Tōkyo: Kawade Shobo Shinsha, 1993. 117 p.  

TAWADA, Yōko. Chikyu ni chiribamerarete. Tōkyo: Kodansha, 2018. 309 p.  

TAWADA, Yōko. Ekusofoni: bogo no soto he deru tabi. Tōkyo: Iwanami Shoten, 2003. 188 p.  

TAWADA, Yōko. Gottoharuto tetsudō. Tōkyo: Kodansha, 2005. 254 p. (Kodansha Bungei Bunko).  

TAWADA, Yōko. Henshin no tame no opiumu / Kyukei jikan. Tōkyo: Kōdansha, 2017. 455 p. (Kōdansha Bungei Bunko). 

TAWADA, Yōko. Hikon. Tōkyo: Kōdansha, 2012. 265 p. (Kōdansha Bungei Bunko). 

TAWADA, Yōko. Hyakunen no sanpo. Tōkyo: Shinchōsha, 2017. 246 p.  

TAWADA, Yōko. Inu muko iri. Tōkyo: Kodansha, 1998. 147 p. (Kōdansha Bunko).  

TAWADA, Yōko. Kakato wo nakushite sannin kankei moji ishoku. Tōkyo: Kōdansha, 2014. 253 p. (Kōdansha Bungei Bunko).  

TAWADA, Yōko. Katakoto no uwagoto. Tōkyo: Seidōsha, 2007. 230 p. 

TAWADA, Yōko. Kentōshi. Tōkyo: Kōdansha, 2017. 268 p. (Kōdansha Bunko).  

TAWADA, Yōko. Kotoba to aruku nikki. Tōkyo: Iwanami Shoten, 2013. 232,4 p., il. (Iwanami Shinsho. Shin Akai han, 1465).  

TAWADA, Yōko. Kumo wo tsukamu hanashi. Tōkyo: Kōdansha, 2012. 255 p.  

TAWADA, Yōko. Kyukei jikan. Tōkyo: Shinchōsha, 2002. 171 p.  

TAWADA, Yōko. Niso to kyupiddo no yumi. Tōkyo: Kōdansha, 2013. 250 p. (Kōdansha Bunko).  

TAWADA, Yōko. Seijo densetsu. Tōkyo: Chikuma Shobō, 2016. 282 p. (Chikuma Bunko).  

TAWADA, Yōko. Tokeru machi sukeru michi. Tōkyo: Nikkei Keizai Shimbun Shuppansha, 2007. 262 p.  

TAWADA, Yōko. Yōgisha no yako ressha. Tōkyo: Seidosha, 2002. 163 p.  

TAWADA, Yōko. Yuki no renshūsei. Tōkyo: Shinchōsha, 2013. 328 p. (Shinchō Bunko).  

 

LIVROS EM INGLÊS 

 

Foto: © FJSP

TAWADA, Yoko. Bridegroom was a dog, The. Tradução de Margaret Mitsutani. New York: New Directions Publishing Corporation, 2012. 59 p. (New Directions Pearls).  

TAWADA, Yoko. Emissary, The. Tradução de Margaret Mitsutani. New York: New Directions Publishing Corporation, 2018. 138 p.  

TAWADA, Yoko. Last children of Tokyo, The. Tradução de Margaret Mitsutani. Tokyo: Portobello Books, 2018. 138 p. 

TAWADA, Yoko. Memoirs of a polar bear. Tradução de Susan Bernofsky. New York: New Directions Publishing Corporation, 2016. 252 p 

TAWADA, Yoko. Where Europe begins. Tradução de Susan Bernofsky, Yumi Selden. New York: New Directions Publishing Corporation, 2002. xiv,208 p. “The bath” e “Spores” foram escritos em japonês, tradução para o inglês de Yumi Selden. O restante foi escrito em alemão, traduzido para o inglês por Susan Bernofsky.  

 

<< 4. Livros em português // Página inicial >>