5. Livros Yōko Ogawa disponíveis na biblioteca

Dossiê Literário > Dossiê Yōko Ogawa > 5. Livros Yōko Ogawa disponíveis na biblioteca

Burafuman no maiso『ブラフマンの埋葬』[O enterro de Brahman]. Tóquio: Kōdansha, 2004. 146 p.

A fórmula preferida do Professor. São Paulo: Estação Liberdade, 2017. 228 p.

Fukaki kokoro no soko yori『深き心の底より』[Do fundo do coração]. Tóquio: PHP Kenkyūjo, 2006. 247 p.

Hakase no aishita sūshiki『博士の愛した数式』(A fórmula preferida do Professor). Tóquio: Shinchōsha, 2005. 291 p.

Hisoyakana kesshō『密やかな結晶』[Memory Police]. Tóquio: Kōdansha, 1999. 401 p.

Hotel Íris. São Paulo: LeYa, 2011. 208 p.

Hoteru Airisu『ホテル・アイリス』(Hotel Íris). Tóquio: Gentōsha, 2005. 249 p.

Kanpeki na byōshitsu『完璧な病室』[Quarto hospitalar perfeito]. Tokyo: Chūōkōron, 2004. 244 p.

Kotoba to kotori「言葉と小鳥」[Palavras e pássaros]. In: Besuto Essei 2013『ベスト・エッセイ2013』[Melhores ensaios 2013]. Tóquio: Mitsumura Tosho Shuppan, 2013.

Mabuta『まぶた』[Pálpebra]. Tóquio: Shinchōsha, 2004. 221 p.

Mina no koshin『ミーナの行進』[A marcha de Mina]. Tokyo: Chūōkōron, 2009. 348 p.

O Museu do Silêncio. São Paulo: Estação Liberdade, 2016. 304 p.

Neko o daite zō to oyogu『猫を抱いて象と泳ぐ』[Nadando com um elefante abraçado a um gato]. Tóquio: Bungei Shunjū, 2009. 359 p.

Umi『海』[Mar]. Tokyo: Shinchōsha, 2009. 184 p.

Yamori to rabu「ヤモリとラブ」[Lagartixa-leopardo e love]. In: Besuto Essei 2016『ベスト・エッセイ2016』. Tokyo: Mitsumura Tosho Shuppan, 2016.

 


 

<< 4. Yōko Ogawa e Cinema // Dossie Yōko Ogawa >>